>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:4


  tick  آیا مواجهه حاد و کوتاه مدت با صدای بلند در مطالعات مداخلهای میتواند موجب افت شنوایی شود؟ - صفحه:31-39

  tick  ابطال (Retraction): بررسی اثر آزردگی ناشی از مواجهه با صدا بر اختلالات خواب شاغلین یک صنعت نساجی - صفحه:73-82

  tick  ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک بر آن در کارگران صنعت سنگبری - صفحه:52-60

  tick  بررسی ارتباط بین مواجهه شغلی مادر با حلال و خطر وقوع ناهنجاریهای مادرزادی قلبی در فرزندان - صفحه:21-30

  tick  بررسی تاثیر مداخله مکانیزاسیون بر ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران واحد تولید قارچ خوراکی - صفحه:8-20

  tick  بررسی ضریب جذب صدا در نانوکامپوزیت های آلومینیوم - صفحه:1-7

  tick  تجزیه و تحلیل فشارهای فیزیکی (اسکلتی- عضلانی) محیط کار و مداخله ارگونومی با استفاده از روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی (مطالعه موردی شرکت پشتیبانی نرم افزار) - صفحه:40-51

  tick  نقش واسطه ای درگیری شغلی در رابطه بین فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار در بین اعضای هیات علمی دانشگاه - صفحه:61-72
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved