>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1402 - دوره:13 - شماره:1


  tick  ارزیابی مقایسه‌ای انواع تمرین‌ها در کتاب‌های انگلیسی دانشگاهی ایران در برابر نمونه های بین‌المللی آن‌ها با تمرکز بر گفتمان ارتباطی - صفحه:129-142

  tick  بررسی تاثیر ویدئوهای تعاملی بر دانش واژگانی زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در بافت مدارس راهنمایی - صفحه:157-174

  tick  بررسی ترجمه الهام دارچینیان از رمان «من او را دوست داشتم» نوشته آنا گاوالدا بر اساس نظریه وینه و داربلنه - صفحه:145-155

  tick  بررسی ساختارحرکتی و خصوصیات متنی قسمت بحث مقالات چاپ شده نویسندگان بومی و غیربومی در ژورنال های معتبر - صفحه:1-19

  tick  تحلیل ریزتکوینی در محیط آموزش زبان خارجی: تاثیر روش‌های تدریس حمایتی استاد و هم کلاسی در آموزش مهارت خواندن و درک مطلب - صفحه:59-77

  tick  تمرین حساسیت دستور زبان و درک مطلب: شواهدی از زبان آموزان ایرانی Esp (زبان انگلیسی برای اهداف ویژه) در مقطع کارشناسی - صفحه:93-107

  tick  مدل معادلات ساختاری تفاوت های فردی، متغیرهای زبانی، و اجتماعی در پیش بینی روانی، دقت، پیچیدگی، و تلفظ صحبت کردن جوانان ایرانی مهاجر در کانادا - صفحه:79-92

  tick  نشانه‌شناسی زبان بدن در رمان النومُ فی حَقل الکَرَز اثر «ازهر جرجیس» - صفحه:20-38

  tick  نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی به صلاحیت حرفه‌ای: بررسی نقش جنسیت و سابقۀ تدریس - صفحه:109-127

  tick  یادگیری تلفظ و اصول آواشناسی در کتاب‌های آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی‌زبان‌ها بر اساس نگاهی تحلیلی به اثرهای آموزشی نسل شش - صفحه:39-58
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved