>
Fa   |   Ar   |   En
   بیهوشی و درد   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:3


  tick  آیا اضافه کردن کتامین یا نیوستیگمین به بوپیواکایین کودال، مدت بی دردی بعد از عمل را در کودکان افزایش می دهد؟ - صفحه:155-160

  tick  اثر وازوپرسین در کاهش میزان خونریزی حین عمل جراحی تعویض کامل مفصل لگن - صفحه:142-147

  tick  اثر پالس رادیوفرکوینسی داخل مفصلی بر میزان درد و دامنه حرکت مفصل زانو در استیوآرتریت زانو - صفحه:180-186

  tick  اثر گاباپنتین خوراکی بر تغییرات همودینامیک ناشی از اثر تورنیکه در بیماران ارتوپدی تحت بیهوشی عمومی - صفحه:169-174

  tick  اثرات پره گابالین خوراکی در کنترل درد شکستگی اندام تحتانی - صفحه:135-141

  tick  بررسی ارتباط تعداد ایوزینوفیل خون با رخداد مرگ در بیماران داخلی بستری در بخش مراقبت های ویژه - صفحه:161-168

  tick  بررسی توزیع فراوانی مصرف مواد و داروی های ضد درد در بیماران مبتلا به استیومالاسی - صفحه:148-154

  tick  کتاب جامع درد - صفحه:133-134

  tick  مقایسه اثر بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در برگشت رفلکس های راه هوایی در بیماران دارای اضافه وزن - صفحه:175-179

  tick  گزارش مورد: اداره خونریزی وسیع در بیمار با پلاسنتا آکرتا - صفحه:187-191
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved