>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات شهری   
سال:1397 - دوره: - شماره:29


  tick  آموزه‌های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک (مطالعه موردی : شهر سده لنجان) - صفحه:111-120

  tick  بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران) - صفحه:3-18

  tick  تحلیل مکان‌مندی و زمان‌مندی الگوهای اجتماعی فعالیت روزمره زنان در محله سنگلج تهران - صفحه:85-98

  tick  تحلیل مناسبات میان‌نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) - صفحه:19-30

  tick  تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متاسوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) - صفحه:59-70

  tick  تدوین چارچوب مفهومی از خوانش نام و پیام مکان ‏در ارتباط با ماهیت و ظرفیت مکان (مطالعه موردی: مکان های شهری اردبیل) - صفحه:71-84

  tick  سنجش شاخص‌های کالبدی موثر بر مولفه زیبایی‌شناسی در توسعه‌های شهری معاصر (مطالعه موردی: نواحی آماده‌سازی شده در شهر یزد) - صفحه:45-58

  tick  شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین) - صفحه:31-44

  tick  مقایسه تطبیقی نقش عوامل محیطی-کالبدی بر میزان سلامت اجتماعی در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله های دردشت و ملاصدرای اصفهان) - صفحه:99-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved