>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:2


  tick  آمایش فضایی شهرستان های استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تصمیم-گیری چندمعیاره - صفحه:39-50

  tick  ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهر مورد مطالعه: شهر بیجار - صفحه:67-86

  tick  تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان) - صفحه:7-17

  tick  تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی نواحی هشت گانه شهر رشت) - صفحه:109-122

  tick  جایگاه سکونتگاه‌های شهری ایران، در عرصه‌ی جهانی شدن و توسعه‌ی پایدار - صفحه:29-38

  tick  سازمان منطقه ای و توازن ژیوپلیتیک (نمونه موردی؛ هند-ویتنام) - صفحه:51-65

  tick  سناریو‌های محتمل درآینده‌پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر توافقات احتمالی هسته‌ای ایران و 5+1 با استفاده از روش تایدا(تا بازه زمانی 2025) - صفحه:123-136

  tick  قابلیت‌های توسعه پایدار مناطق روستایی ایران با تاکید بر گیاهان دارویی - صفحه:19-28

  tick  لیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید - صفحه:87-107

  tick  نقش مدیریت شهری در ارتقا کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) - صفحه:137-149
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved