>
Fa   |   Ar   |   En
   لیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید  
   
نویسنده مومنی مهدی ,اذانی مهری ,قلندری راضیه
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1394 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:87 -107
چکیده    امروزه با رشد شهرها کاربری‌های آموزشی بامشکلات فراوانی روبرو است. وبه نظر می‌رسد از مهمترین این مشکلات، کمبود و نارسایی سرانه فضاهای آموزشی و توزیع فضایی نامناسب این نوع کاربری می‌باشد. بنابراین تعیین معیارهای مطلوب ومناسب و مکان‌یابی مناسب برای هر کاربری شهری الزامی است. در همین راستا استقرار کاربری آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این هدف این پژوهش برای دستیابی به بهره وری بهینه فضاهای آموزشی و ایفای کارکرد مطلوب آن‌ها، به بررسی وتحلیل پراکنش این مراکز می‌پردازد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی وبر اساس ماهیت، توصیفی – تحلیلی است که داده‌های جمع آوری شده بر اساس جامعه آماری مورد تجزیه وتحلیل آمار استنباطی قرار گرفته وبا استفاده از معیار‌های مکان‌یابی بهینه در سیستم اطلاعات جغرافیایی به تصویر کشیده شده وبافراخوانی نرم افزار ahp در محیط gis همه لایه‌ها تلفیق شده ونقشه پایانی برای مکان‌یابی مناسب رسم گردید. از نتایج این پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که در انتخاب مکان مناسب جهت احداث دبیرستان در این شهر توجه کافی مبذول نشده وحریم استاندارد با کاربری‌های مختلف از جمله: فضای سبز، مراکز مذهبی، فرهنگی، ورزشی و... رعایت نگردیده است که به طور مبسوط به تشریح مسیله پرداخته شده است.
کلیدواژه پراکنش ,فضای آموزشی ,کاربری اراضی ,سیستم اطلاعات جغرافیایی ,اقلید
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved