>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:47


  tick  ارزیابی خصوصیات مخزنی سازند‌های کنگان و دالان‌ با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی در یکی از میادین گازی ایران - صفحه:68-82

  tick  ارزیابی خطر فرسایش آبی حوزه آبخیز کسیلیان با مدل ایکونا و فناوری‌های Rs و Gis - صفحه:144-163

  tick  بازجهش ایزوستازی پوسته در محدوده دریاچه ارومیه ناشی از خشک شدن آن - صفحه:58-67

  tick  بررسی تغییرات خود همبستگی فضایی درون دهه‌ای پرفشار جنب حاره بر روی ایران طی سال‌های 1979 تا 2018 - صفحه:185-201

  tick  تاثیر بازارچه‌های موقت مرزی در بهبود زیست‌پذیری سکونتگاه های مرزی با تاکید بر پیامدهای زیست محیطی - صفحه:100-116

  tick  تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس دالان در زاگرس میانی - صفحه:40-57

  tick  شناسایی الگوهای جوی مولد سیلاب شهری و شبیه‌سازی رواناب ناشی از آن در شهر میناب - صفحه:164-184

  tick  عملکرد خروجی مدل Canesm2در پیش‎آگاهی مشخصه آب و هوا در یاسوج توسط Sdsm - صفحه:117-130

  tick  کاربرد روش رگرسیون بردار پشتیبان در تخمین و مدل‌سازی پارامترهای سیال درگیر در کانسار مس پورفیری سونگون - صفحه:22-39

  tick  محیط تکتونورسوبی نهشته‌های تبخیری کربناته ژوراسیک پسین پهنه راور، جنوب بلوک طبس - صفحه:83-99

  tick  میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران - صفحه:1-21

  tick  نقش منطقه همگرایی بین حاره‏ای (Itcz) در تکوین و الگوی گسترش زبانه کم‏فشار سودانی در بارش‏های فراگیر و شدید جنوب ایران - صفحه:223-241

  tick  پایش تغییرات مورفوتکتونیکی پادگانه‌های دریایی دریای عمان (چابهار تا گواتر) - صفحه:202-222

  tick  پهنه‌بندی و تحلیل فرسایش‌پذیری کناره رود در بالادست رودخانه نکا، استان مازندران - صفحه:131-143
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved