>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر تعهد زوجین - صفحه:86-99

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان جنسی - صفحه:47-64

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی - صفحه:136-151

  tick  اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار - صفحه:5-15

  tick  بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور - صفحه:65-85

  tick  بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا - صفحه:100-121

  tick  شناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی) - صفحه:32-46

  tick  مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با هنر درمانی گروهی بر کاهش اضطراب هستی شناسانه - صفحه:122-135

  tick  نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی - صفحه:16-31
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved