>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:1


  tick  اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیر بر تعارضات زناشویی و انطباق پذیری - صفحه:5-20

  tick  بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی - صفحه:147-162

  tick  بررسی اثربخشی تعامل آموزش تنیدگی زدایی و سبک هویت در رضامندی روانی و تنیدگی ادراک شده - صفحه:21-40

  tick  بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج، بر کاهش علایم وسواس فکری و عملی - صفحه:55-68

  tick  بررسی و مقایسه ویژگی‌های زبانی کودکان اوتیستیک - صفحه:119-128

  tick  مدت اسارت، حمایت اجتماعی و اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد - صفحه:69-80

  tick  مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقا زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سو مصرف‌کنندگان مواد - صفحه:99-118

  tick  مقایسه مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی - صفحه:41-54

  tick  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی افراد تحت درمان با متادون و عادی - صفحه:129-146

  tick  مقایسه‌ تمایزیافتگی بین زوج‏های رضایت‏مند و زوج‏های دارای‎تعارض‌زناشویی در شهر بندرعباس - صفحه:81-98
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved