>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های برنامه درسی   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر مسوولیت‌پذیری دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه دوره اول - صفحه:67-87

  tick  ارزشیابی برنامه‌ی درسی اجراشده‌ی مراکز متوسطه تیزهوشان در شیراز از دیدگاه دبیران با استفاده از الگوی Cipp - صفحه:189-220

  tick  ارزیابی شایستگی‌های اعضای هیات علمی فنی و مهندسی جهت تحقق رسالت دانشگاهی در افق 1404: جایگاه شایستگی تدریس از منظر دانشجویان دکتری - صفحه:43-66

  tick  اعتبارسنجی الگوی پذیرش تغییر برنامه‌ی درسی معلمان دوره‌ی ابتدایی شهر بیرجند: مدل معادلات ساختاری - صفحه:221-235

  tick  بررسی ارتباط میان میزان استفاده‌ی اساتید زبان انگلیسی از عناصر مختلف نگاره‌نویسی در طراحی سوالات امتحانی، عملکرد دانشجویان در امتحانات و ارزشیابی آن‌ها از عملکرد اساتید - صفحه:167-188

  tick  تحلیل کیفی تجارب دانشجویان و اعضای هیات علمی از مفهوم «سخت‌گیری علمی» - صفحه:90-119

  tick  شناسایی دیدگاه متخصصان برنامه‌ی درسی درباره‌ی چالش‌های نوآوری در برنامه‌ی درسی آموزش عالی با استفاده از روش کیو - صفحه:120-147

  tick  طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره ی متوسطه ی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران - صفحه:15-42

  tick  مدل آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر رویکرد حمایت یاددهنده-یادگیرنده - صفحه:148-169

  tick  پایایی و روایی مقیاس سبک یادگیری بر مبنای مدل سیلور، هانسن واسترانگ - صفحه:1-14
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved