>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1399 - دوره:36-2 - شماره:1/2


  tick  ارزیابی اندرکنش دینامیکی سازه‌ی سرریز نیلوفری با آب مخزن سد به روش تلفیق حجم محدود المان محدود - صفحه:133-141

  tick  برآورد ظرفیت نهایی اتصالات Rbs تحت بار یکنواخت و سیکلی با استفاده از مکانیزم شکست شکل پذیر - صفحه:143-152

  tick  بررسی آزمایشگاهی آثار چگالی نسبی و میزان ریزدانه‌ی غیرخمیری در پتانسیل روانگرایی و نشست ماسه‌ی اشباع - صفحه:25-36

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر ریزشمع در پتانسیل روانگرایی ماسه ی اشباع انزلی - صفحه:15-24

  tick  بررسی رفتارلرزه یی قاب‌های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح سیمکن - صفحه:99-109

  tick  برنامه‌ریزی فضاهای اجرای کار منابع ساخت در سطح خرد با استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساخت بیم (B‌I‌M) - صفحه:37-50

  tick  تاثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان - صفحه:153-160

  tick  تصفیه ی تکمیلی شیرابه با استفاده از فرآیند مایکروویو فنتون به روش تحلیل تک ‌فاکتوری - صفحه:51-59

  tick  شناسایی آسیب در اتصال‌های صلب قاب‌های خمشی فولادی در ارتفاع و پلان سازه با استفاده از روش انحنای مودی اصلاح شده - صفحه:111-122

  tick  شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل - صفحه:3-14

  tick  مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل - صفحه:123-132

  tick  مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P - صفحه:75-83

  tick  نارسایی‌های شرایط عمومی پیمان در پروژه‌های ساخت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - صفحه:61-73

  tick  پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی - صفحه:85-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved