>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1396 - دوره:33-2 - شماره:3/2


  tick  ارزیابی احتمالاتی سطوح قابلیت اطمینان ساختمان های فولادی نامنظم در ارتفاع با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه - صفحه:17-27

  tick  ارزیابی و تدوین شاخص های حمل و نقل اضطراری (مطالعه موردی: شریان های اصلی منطقه ی یک شهرداری تهران) - صفحه:117-125

  tick  بررسی تحلیلی معیارهای پذیرش تیر های بتن مسلح بهسازی شده با الیاف پلیمری مسلح (Frp) با مدل سازی عددی - صفحه:127-136

  tick  بررسی حساسیت لرزه‌یی ساختمان‌های بتنی قالب تونلی به خروج از مرکزیت جرم در پلان - صفحه:3-16

  tick  بررسی رفتار اتصالات خمشی فولادی دارای میراگرهای لوله یی پیشنهادی - صفحه:53-64

  tick  بررسی رفتار تیرهای بتنی حاوی الیاف فولادی فاقد خاموت - صفحه:85-94

  tick  بررسی عملکرد مخازن موج‌گیر ساده و تفاضلی در کنترل امواج فشاری ضربه قوچ - صفحه:43-52

  tick  تاثیر تونل‌های دوقلوی بدون پوشش در الگوی بزرگ نمایی لرزه‌یی سطح زمین با استفاده از روش عددی اجزای مرزی - صفحه:29-41

  tick  ردیابی مکان و زمان رهاسازی آلاینده در رودخانه براساس مدل ترکیبی آنالیز الحاقی و بهینه‌سازی - صفحه:95-104

  tick  روش تحلیل زمان‌دوام، جایگزینی مناسب برای روش مرسوم تحلیل دینامیکی در تخمین رفتار لرزه‌یی ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی - صفحه:149-159

  tick  مدل‌سازی اسلامپ و مقاومت فشاری بتن توانمند با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه - صفحه:105-115

  tick  مطالعه ی پارامترهای موثر در طول پرش هیدرولیکی مستغرق همراه با بلوک های میانی حوضچه ی آرامش - صفحه:65-73

  tick  نقش درک از خطر و نگرانی‌های والدین بر سفر مستقل کودکان به مدرسه - صفحه:75-83

  tick  پایش رانش زمین با استفاده از شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم - صفحه:137-147
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved