>
Fa   |   Ar   |   En
   سلول و بافت   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر استیل سالیسیلیک اسید روی نورون‏های ناحیه Ca1 هیپوکامپ و یادگیری فضایی به‏دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در موش‏های صحرایی نر - صفحه:139-146

  tick  ارزیابی بیان مارکرهای پرتوانی در کلونی‏های سلول‏هایEs-Like حاصل از اسپرماتوگونی و سلول‏های بنیادی جنینی - صفحه:147-155

  tick  ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش Pcr-Rflp - صفحه:157-163

  tick  افزایش تولید تری گونلین تحت تاثیر سالیسیلیک اسید در کشت سلولی شنبلیله (Trigonella Foenum-Graecum) - صفحه:165-172

  tick  امکان سنجی حذف زیستی غلظت‏های مختلف نفت خام توسط قارچ های ریزوسفری جدا شده از منطقه ی پالایشگاه تهران - صفحه:185-194

  tick  بررسی تاثیر نانواکسید روی بر میزان آلکالوییدها، آنتی اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی وبرخی شاخص‌های فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharantus Roseus) - صفحه:173-183

  tick  تاثیر آهن بر تقسیم سلولی و سنتز رنگیزه‌های کلروفیل و بتاکاروتن درون سلولی در جلبک سبز تک‌سلولی Dunaliella - صفحه:207-215

  tick  فسفات کلروکین تنها در عدم حضور گلیسرول و یا Dmso، محرکی پر قدرت برای ورود Dna به سلول‏های Hek293t است - صفحه:133-138

  tick  کاربرد تکنیک فلورسانس کلروفیل برای شناسایی ژنوتیپ های متحمل به سرمای هوا و آب در گیاه برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:195-206

  tick  ویژگی های خون‏شناسی عروس ماهی اصفهانی Petroleuciscus Esfahani در ایستگاه های مختلف رودخانه زاینده رود - صفحه:123-131
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved