>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری در علوم و فناوری غذایی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:3


  tick  اثر بازدارندگی اسانس سرسم(Mentha Spicata) بر قابلیت بقای باکتری‌های پروبیوتیک در کشک مایع صنعتی - صفحه:13-22

  tick  اثر زمان هیدرولیز ضایعات پس از پخت ماهی تن هوور (Skipjack Tuna) با آنزیم آلکالاز بر راندمان بازیافت و اندازه مولکولی پروتیین‌های هیدرولیز شده - صفحه:47-54

  tick  ارزیابی و مقایسه‌ی ویژگی‌های شیمیایی روغن زیتون در ارقام زرد، روغنی، شنگه،کنسروالیا و ماری - صفحه:23-29

  tick  بررسی امکان غنی‌سازی کلوچه صنعتی با استفاده از ریز جلبک Spirulina Platensis - صفحه:39-46

  tick  بررسی تاثیر مدت زمان جوانه‌زنی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از دو واریته جو استان گلستان - صفحه:31-37

  tick  بررسی چگونگی اثرگذاری جانشین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز به روش سطح پاسخ - صفحه:77-90

  tick  بهینه‌سازی زمان برداشت و مدت نگهداری در سردخانه جهت بهبود خصوصیات کیفی انگور - صفحه:65-75

  tick  تاثیر امولسیون‌ها و آنزیم لیپاز بر خواص کیفی دونات تهیه شده از خمیر منجمد - صفحه:105-115

  tick  تاثیر ژل عربی به عنوان بهبود دهنده ویژگی های ریولوژیکی خمیر آرد گندم و عامل ضد بیاتی نان بربری - صفحه:1-11

  tick  حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین B1 توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه در خوراک دام - صفحه:99-104

  tick  مقایسه تغییرات کیفی روغن‌های سویا، پالم اولیین و ذرت در طی فرآیند سرخ کردن عمیـق - صفحه:91-98

  tick  ویژگی‌های ریولوژیکی و بافتی سس مایونز حاوی صمغ دانه شاهی - صفحه:55-64
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved