>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1391 - دوره:3 - شماره:2


  tick  امکان سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور ایجاد نوآوری در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز - صفحه:55-70

  tick  بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلّمان) شهرستان دشتستان بر اساس نظریه ارزش‌های بنیادین شوارتز - صفحه:99-118

  tick  تناسب نیازهای بخش صنعت با آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه و پسرانه (مطالعه موردی شهرستان فلاورجان) - صفحه:119-138

  tick  توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر سطح آگاهی اعضای هییت علمی در مورد شاخص های برنامه ریزی - صفحه:155-178

  tick  رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان - صفحه:87-98

  tick  رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان - صفحه:35-54

  tick  رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران - صفحه:139-154

  tick  فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش - صفحه:21-34

  tick  مدیریت کیفیت جامع ، پیش بین مقدار نهادی سازی کیفیت در مدارس - صفحه:1-20

  tick  نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی - صفحه:71-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved