>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:3


  tick  ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور ) - صفحه:91-122

  tick  ارائه مدلی جهت سنجش مولفه‌های تاثیر گذار بر چابکی سازمانی واحد آموزش شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی - صفحه:65-90

  tick  ارزیابی عملکرد سرمایه فکری در مراکز آموزشی عالی با استفاده از روش Ahp (مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان) - صفحه:225-246

  tick  استنباط ‌های رهبری آموزشی مبتنی بر شناخت خدا وانسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی - صفحه:193-208

  tick  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی - صفحه:271-294

  tick  تدوین الگوی رهبری اخلاقی بر اساس مطالعه نظریه‌های فرانوگرای مدیریت - صفحه:123-146

  tick  شناسایی نشانگان کامیابی شغلی معلمان و ارزیابی وضع موجود آن - صفحه:25-48

  tick  شناسایی و اولویت ‌بندی شاخص‌های نظام آموزش وبهسازی عدالت محور - صفحه:167-192

  tick  طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی) - صفحه:293-314

  tick  طراحی یک مدل مفهومی مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی برای بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصی - صفحه:147-166

  tick  مدل سازی نقش رهبری‌آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان - صفحه:1-24

  tick  مدیریت کلاس‌های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی؛ آسیب‌ها و راهکارها - صفحه:49-64

  tick  مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت‌های شهروندی مدارس دولتی و غیر دولتی - صفحه:209-224

  tick  نقش واسطه‌گری اشتیاق تحصیلی در رابطه بین جهت گیری هدف و خود کار آمدی تحصیلی - صفحه:315-336

  tick  نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی والدین کودکان بیش‌ فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی - صفحه:247-270
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved