>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:16


  tick  آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) - صفحه:103-114

  tick  اثر غیرمستقیم سیاست مالی بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای در حال ‌توسعه: رویکرد (Pstr) - صفحه:115-126

  tick  اثر کیفیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی بر مخارج بخش سلامت در کشورهای منطقه منا - صفحه:75-86

  tick  ارزیابی تاب‌آوری خدمات اکوسیستمی در محیط‌ زیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد) - صفحه:15-28

  tick  ارزیابی توان اکولوژیکی در مناطق شکار ممنوع جهت ارتقاء به سطوح حفاظتی بالاتر با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع الوند) - صفحه:29-42

  tick  ارزیابی توان تفرجی جهت طرح‌ریزی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران - صفحه:187-197

  tick  ارزیابی خطر بیابان‌زایی با استفاده از مدل پیشنهادی Mlada (مطالعه موردی: منطقه میاندهی فیض‌آباد؛ استان خراسان رضوی) - صفحه:141-156

  tick  ارزیابی ریسک محیط زیستی در پالایشگاه های گازی با استفاده از تلفیق روش شاخص گذاری و رویکرد تحلیل چندمعیاره - صفحه:127-140

  tick  برآورد ارزش اقتصادی منافع محیط زیستی مراتع در ایران (مطالعه موردی:اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر) - صفحه:87-102

  tick  بررسی تاثیر خشکسالی بر روند تغییرات پوشش گیاهی بین ‌‌سال‌های 1377 تا 1389 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و شاخص Spi (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - صفحه:43-52

  tick  بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری آن بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر گرگان) - صفحه:3-14

  tick  بررسی دیدگاه جوامع ‌‌‌محلی پیرامون آثار احداث سد بهشت‌‌‌آباد بر وابستگی خانوارهای محلی به منابع‌‌‌طبیعی - صفحه:53-66

  tick  بررسی رابطه سطح تحصیلات با آگاهی، نگرش و رفتار مسئولانه محیط‌زیستی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه شش تهران ) - صفحه:67-74

  tick  بررسی میزان تجمع و انتقال فلز مس به گیاه نی‌تالابی در خاک‌های آلوده - صفحه:157-166

  tick  روندیابی تغییرات حرارتی سطوح نواحی شهر تهران - صفحه:167-176

  tick  مطالعه شاخه دیاتومه‌ها در ورودی رودخانه های مهم دریای خزر(آبهای ایران) - صفحه:177-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved