>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:3


  tick  تاثیر برنامه‌‌های تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر غلظت سرمیCaf ،P3np و عملکرد عضلانی در زنان سالمند - صفحه:359-375

  tick  تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین تداومی با شدت متوسط بر محتوای میتوکندری و Pgc-1α چربی زیرپوستی در رت‌های نر چاق‌شده با رژیم غذایی پرچرب - صفحه:297-315

  tick  تاثیر تمرینات استقامتی شدید بر دفاع آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی موش‌های صحرایی نر ویستار - صفحه:333-345

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی الاستیک باند بر میوستاتین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند - صفحه:347-358

  tick  تاثیر هیپوباریک ‌هایپوکسی متعاقب شش هفته تمرین اینتروال فزاینده بر سطوح سرفکتانت پروتئینA ریوی رت‌های نر ویستار - صفحه:283-295

  tick  تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و استقامتی تداومی بر بیان ژن‌های آدیپونکتین و Tnf-Α در رت‌های مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:317-332

  tick  تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان رزیستین، هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص مقاومت به انسولین و برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در زنان چاق دیابتی نوع 2 - صفحه:263-282

  tick  تمرین مقاومتی با شدت‌ بالا و متوسط بر فاکتورهای مرتبط با ترمیم غلاف میلین و شاخص‌های عملکردی در زنان مبتلا به Ms اثرگذار است عنوان کوتاه: تمرین مقاومتی و ترمیم غلاف میلین - صفحه:377-392
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved