>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1399 - دوره:52 - شماره:4


  tick  اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران - صفحه:1217-1233

  tick  ارائه مدل اکتشافی تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز) - صفحه:1391-1408

  tick  ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تاکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز) - صفحه:1319-1337

  tick  ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی - صفحه:1257-1273

  tick  ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد) - صفحه:1433-1452

  tick  بررسی نقش متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری - صفحه:1475-1492

  tick  تبیین الگو و تحلیل نحوۀ توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت‌خیز (مطالعۀ موردی: آبادان) - صفحه:1295-1318

  tick  تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی - صفحه:1511-1528

  tick  تحلیل عوامل تبیین‌کننده و عناصر اثرگذار بر مشارکت شهروندی (موردکاوی اصفهان) - صفحه:1339-1355

  tick  تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصله اقلیدسی (مطالعه موردی: شهر یزد) - صفحه:1373-1389

  tick  تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) - صفحه:1177-1195

  tick  تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) - صفحه:1197-1216

  tick  تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده‌رود (مطالعه موردی: ناحیه بن‌رود و جلگه (شهرستان اصفهان)) - صفحه:1453-1474

  tick  تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند - صفحه:1529-1549

  tick  سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه - صفحه:1493-1509

  tick  مدل ‏سازی آسیب‏ پذیری بافت‏ های شهری تحت سناریوهای مختلف به‏ منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران) - صفحه:1275-1293

  tick  مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران - صفحه:1153-1176

  tick  مدل‏سازی توان اکولوژیک توسعه شهری براساس سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر شیراز) - صفحه:1409-1432

  tick  واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری-راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران) - صفحه:1357-1371

  tick  پردازش فلسفی-مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری - صفحه:1235-1255
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved