>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران و محیط زیست   
سال:1398 - دوره:49 - شماره:4


  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر توامان تسلیح و تثبیت بر رفتار برشی ماسه بابلسر - صفحه:83-91

  tick  بررسی اثر ضریب قدکشیدگی چوب‌های شناور بر انسداد سرریز تاج دندانه‌ای در سیستم آزمایش انفرادی - صفحه:47-58

  tick  بررسی اثرات پیش تخمیر و مدت زمان هوادهی در تصفیه پساب کشتارگاه - صفحه:15-20

  tick  بررسی فرآیند اندرکنش خاکستر بادی و خاک‌های رسی با دامنه خمیری زیاد از دیدگاه ریزساختاری - صفحه:1-14

  tick  تحلیل ترموالاستیک پوسته‌‌های مخروطی شکل دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با استفاده از روش تفاضلات مربعی - صفحه:117-129

  tick  تعیین عدد مدول نشست جانبو در خاک های رسی با استفاده از سرعت موج برشی (مطالعه موردی: شهر تبریز) - صفحه:105-115

  tick  تعیین فشار جبهه کار حفاری با Epb به روش‌های تحلیلی، تجربی و عددی (مطالعه موردی: متروی تبریز) - صفحه:21-32

  tick  کاربرد روش زمان‌دوام در طراحی لرزه‌ای بهینۀ قاب‌های فولادی با استفاده از الگوریتم تغییر شکل‌های یکنواخت - صفحه:33-45

  tick  مدل‌سازی عددی-فیزیکی اثر جهت بارگذاری زلزله بر اندرکنش لرزه‌ای شیب-ردیف شمع شناور - صفحه:69-82

  tick  مقایسه پدیده تاخیر برشی سیستم های سازه ای مختلف در ساختمان بلند - صفحه:59-68

  tick  پیش‌بینی ضریب دبی در سرریز نیلوفری با گرداب‌شکن‌های هرمی با استفاده از مدل فیزیکی - صفحه:93-104
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved