>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1402 - دوره:37 - شماره:2


  tick  اثر آب شور مغناطیسی ‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria Ananassa Cv. Silva) - صفحه:203-217

  tick  اثر زمان و چرخه‌های تر و خشک شدن بر ماندگاری خاکپوش در خاک برای کنترل فرسایش بادی - صفحه:295-314

  tick  اثر مدیریت آبیاری بر شاخص‌های بهره‌وری مصرف آب محصول یونجه - صفحه:165-185

  tick  ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغات به (Cydonia Oblonga Mill.) با استفاده از روش تشخیص چندگانه عناصر غذایی (Cnd) در استان اصفهان - صفحه:281-293

  tick  بررسی کلنیزاسیون دوگانه Rhizophagus Irregularis و Serendipita Indica در جو در سطوح مختلف فسفر با به‌کارگیری آنتی‌بادی منوکلونال - صفحه:261-279

  tick  تاثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureja Hortensis L.) - صفحه:333-352

  tick  تاثیر مصرف تلفیقی ورمی‌کمپوست و کود مرغی در شرایط مختلف کم‌آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه خیار - صفحه:237-259

  tick  تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر هم‏بست آب، انرژی، غذا و سود اقتصادی (مطالعه موردی استان مرکزی- دشت فراهان) - صفحه:187-202

  tick  نقشه‌برداری رقومی تغییرات سطحی و زیرسطحی کربن آلی و شوری خاک در بخشی از اراضی دشت قزوین (مطالعه موردی: مناطق آبیک و نظر آباد) - صفحه:315-331

  tick  پایش زمانی رسوبات بادی و بعضی از عناصر سنگین در رسوبات معلق شهرستان طبس - صفحه:219-235
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved