>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:4


  tick  برآورد کارایی تکنیکی واحدهای نیمه‌مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان: رهیافت مرزتصادفی - صفحه:498-506

  tick  بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران - صفحه:507-516

  tick  بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران - صفحه:517-526

  tick  بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران - صفحه:392-399

  tick  بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی بر اساس داده های ترکیبی - صفحه:480-487

  tick  بررسی شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده و تحلیل حساسیت این شاخص نسبت به نرخ ارز ( مطالعه موردی گوشت گاو) - صفحه:441-451

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) - صفحه:410-419

  tick  تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی - صفحه:452-458

  tick  تحلیل تعیین کننده های تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه ها و سبزیجات عاری از آفت کش در شهر مرند - صفحه:469-479

  tick  تدوین راهبردهای مجتمع های دامداری شیری با استفاده از Ahp گروهی- فازی - صفحه:428-440

  tick  تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی - صفحه:400-409

  tick  شناسایی عوامل موثر بر تقاضا و چگونگی افزایش مصرف آبزیان در استان کرمان - صفحه:488-497

  tick  عوامل موثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت(مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) - صفحه:459-468

  tick  کاربرد برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت مصرف منابع آب: مطالعه موردی دشت فیروزآباد - صفحه:420-427
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved