>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:10


  tick  آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) و Gis. مطالعه موردی شهر گرگان - صفحه:23-43

  tick  ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری. مطالعه‌ موردی کلان شهر تبریز - صفحه:82-101

  tick  بررسی تاثیر آگاهی شهروندی بر پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازی برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی منطقه 6 کلانشهر تهران - صفحه:1-22

  tick  بررسی تغییر سطح اساس نکارود تحت تاثیر نوسانات سطح آب دریای خزر و زمین ساخت البرز - صفحه:66-81

  tick  تحلیل خوداتکایی شهرهای جدید در مناطق کلانشهری. مطالعه موردی شهر جدید پردیس در منطقه کلانشهری تهران - صفحه:44-65

  tick  تحلیل و ارزیابی مولفه‌های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در امنیت اجتماعی شهر.مطالعه موردی منطقه‌ 12 شهر تهران - صفحه:140-158

  tick  مکان‌یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی. مطالعه‌ موردی شهر گرگان - صفحه:122-139

  tick  نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری. مطالعه موردی: شهرساری - صفحه:102-121
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved