>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:24


  tick  امنیت غذایی و پیامدهای آن در مناطق روستایی. مطالعه موردی: شهرستان روانسر - صفحه:113-130

  tick  برآورد حجم پسماند تولید شده ناشی از فعالیت گردشگری و ارائه طرح مدیریتی آن در حاشیه جاده پارک ملی گلستان - صفحه:73-86

  tick  برآورد میزان فرسایش خاک در حوضه آبخیز شاهرود-میامی با استفاده از مدل Slemsa و تکنیک Gis - صفحه:15-34

  tick  بررسی تاثیرات اقتصادی سدهای مخزنی بر توسعه سکونتگاه های روستایی. نمونه موردی: سد کارون سه-شهرستان ایذه - صفحه:185-200

  tick  بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران. مورد مطالعه: شهر ایلام - صفحه:143-152

  tick  تحلیل جغرافیایی ساختمان‌های بلندمرتبه(مطالعه موردی: مناطق جنوب رودخانه زاینده‌رود در شهر اصفهان) - صفحه:1-14

  tick  تحلیل عدم تعادل های فضایی استان خراسان رضوی - صفحه:35-46

  tick  تحلیل فضایی رقابت پذیری سکونتگاه های شهری استان های ایران - صفحه:153-168

  tick  تحلیلی بر تاثیر فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بر توسعه گردشگری خارجی - صفحه:99-112

  tick  سنجش استقرار بیمارستانهای کلان شهر اهواز مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل - صفحه:169-184

  tick  کاربرد تجزیه مولفه‌های اصلی در تعیین عوامل موثر بر تولید رواناب - صفحه:61-71

  tick  مکان یابی دفن زباله در شهر ماکو به روش فازی وبولین - صفحه:87-98

  tick  نقش مولفه‌های جغرافیایی بر چگونگی پراکندگی دمایی در سطوح شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور مطالعه موردی شهر مشهد - صفحه:131-142

  tick  واکاوی آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری) - صفحه:47-60
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved