>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:2


  tick  ارائه مدل پیشنهادیEmolup با رویکردی جدید در آمایش سرزمین کشور (گام دوم: اولویت‌بندی و آمایش کاربری‌های مختلف) - صفحه:23-36

  tick  برآورد سهم خودروهای فرسوده در ایجاد هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در ایران - صفحه:119-128

  tick  بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان - صفحه:13-22

  tick  بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده‌ها در دالان‌های خیابانی - صفحه:97-108

  tick  بررسی تاثیر مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت آبادان بر تمرکز فلزات سنگین و گوگرد در خاک - صفحه:49-60

  tick  تاثیر خشکه‌دارهای سرپا و افتاده بر جامعه پرندگان در فصل غیرتولید مثلی در پارک ملی گلستان - صفحه:69-78

  tick  حفاظت از محیط زیست در قبال خسارات ناشی از درگیری مسلحانه - صفحه:139-153

  tick  رویکرد فرم شناسی در استراتژی مدیریت تالابها و پلایاها بررسی موردی: پلایای گاوخونی - صفحه:109-118

  tick  سمیت زیستی نانوذرات نقره - صفحه:129-138

  tick  مدل پینچ آبی(Water Pinch) برای استفاده مجدد پساب فرآوری مس با به‌کارگیری دو آلاینده بهصورت همزمان - صفحه:61-68

  tick  مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین‌المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه‌های فرامرزی - صفحه:79-96

  tick  پهنه‌بندی عناصر غذایی (نیترات و فسفات)، کربن آلی، هدایت الکتریکی و Ph خاک در اراضی جنوب شهر تهران - صفحه:1-12

  tick  ‌ بررسی ارتباط بین انتشارCo2 ، ارزش افزوده و مصرف انرژی در بخش‌های منتخب نیروگاهی و پالایشگاهی - صفحه:37-48
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved