>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1400 - دوره:19 - شماره:1


  tick  Analyzing Spatiotemporal Relationship Between Land Use Changes And Groundwater Quantity In Hamadan North Plains - صفحه:259-276

  tick  اولویت بندی طرح های مدیریتی مراتع در چارچوب مفهوم خدمات اکوسیستم: مطالعه موردی مراتع استان فارس - صفحه:125-142

  tick  اولویت‌بندی لکه‌های حفاظتی در مناطق ساحلی زیر حوضه کل- مهران استان هرمزگان با استفاده از ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری - صفحه:161-176

  tick  بررسی اثر فاصله از آبشخوار و عوامل خاکی بر برخی معیارهای گیاهی گونه Parapholis Incurva (L.) C.E.Hubb. در مراتع اینچه برون استان گلستان - صفحه:37-52

  tick  بررسی اثر پدیده مانسون بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، مواد مغذی و کلروفیل-آ در خلیج چابهار - صفحه:19-36

  tick  بررسی تاثیر مانع فیزیکی بر تمایز ژنتیکی ماهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo Caspius) در رودخانه دلیچای در پارک ملی لار با استفاده از توالی‌یابی نسل جدید - صفحه:89-102

  tick  بررسی تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر الگوی پراکنش گروه‏های تغذیه‌ای بزرگ بی‎مهرگان کفزی رودخانه چالوس - صفحه:53-68

  tick  بررسی تغییرات کمی، شاخص‌های آلودگی و توزیع غلظت فلزات سنگین Pb و Cd در غبار ریزشی(مطالعه موردی: شهر زاهدان) - صفحه:1-18

  tick  تعیین کننده‌های ردپای بوم‌شناختی در منطقه منا: کاربرد رهیافت تجزیه و تحلیل کرانه‌های نامحدود(Eba) - صفحه:103-124

  tick  روند تغییرات جمعیت پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب های استان فارس: 2018-1988 - صفحه:177-196

  tick  شبیه‌سازی اثرتغییر اقلیم بر فنولوژی و عملکرد گندم دیم در استان کردستان - صفحه:143-160

  tick  مدلسازی روند تغییر کاربری زمین های مجموعه حفاظت شده جاجرود در 30 سال گذشته - صفحه:219-238

  tick  مطالعه اقلیمی تغییرات منابع عمده آب در استان قم با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های سنجش از دور - صفحه:239-258

  tick  مطالعه جامعه‌شناختی انگیزه های مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌ زیستی شهر تهران: ارائه نظریه‌ای زمینه‌ای - صفحه:69-88

  tick  مناقشات زیست محیطی کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نسبت به سدسازی ترکیه از منظر حقوق بین الملل - صفحه:197-218
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved