>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1400 - دوره:19 - شماره:3


  tick  ارزشیابی اقدام های آبخیزداری از نظر ترسیب‌کربن زی توده و دیدگاه آبخیزنشینان در خصوص بهبود وضعیت آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه ده‌چناشک- حوضه آبخیز چهل‌چای) - صفحه:217-236

  tick  ارزیابی سنجه های ارتباطات سیمای سرزمین و کیفیت زیستگاه برای شناسایی لکه های زیستگاهی کلیدی قوچ و میش البرز مرکزی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ورجین، تهران) - صفحه:23-40

  tick  اندازه گیری میزان ماده آلوده کننده پلی کلرو بی فنیل ها (Pcbs) در خاک منطقه طالقان و بررسی وجود عوامل بیولوژیک حذف کننده ی Pcbs در این نمونه ها - صفحه:237-252

  tick  برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصل های مختلف سال - صفحه:161-176

  tick  بررسی اثربخشی آموزش با هدف توسعه ارتباطات مشارکتی در حفاظت: مطالعه سیستم تامین آب قنات در خضرآباد یزد - صفحه:71-84

  tick  بررسی ترجیح ها و میزان مشارکت جامعه دانشگاهی در کشاورزی شهری مورد مطالعه: منظر خوراکی دانشگاه سیستان و بلوچستان - صفحه:193-216

  tick  بررسی کمی و کیفی زهاب اسیدی معدن های (Amd) در دامپ باطله معدن مس سونگون با تاکید بر تصفیه ‎پذیری آن - صفحه:143-160

  tick  تحلیل روند تحولات منظر بوم شناختی شهر «قم» مبتنی بر مدل آلبرتی - صفحه:123-142

  tick  مقایسه اثرهای محیط‌زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل) - صفحه:85-98

  tick  مقایسه میزان بازداری فیلترهای مختلف جهت تعیین کلروفیل - آ در آب‌های ساحلی - صفحه:41-52

  tick  مکان یابی لندفیل شهری با تلفیق معیارهای محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی در شهرستان نایین و تخمین گازهای خروجی احتمالی از آن - صفحه:53-70

  tick  منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم شناختی برخی فلزهای سنگین در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران - صفحه:1-22

  tick  پایداری بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ردپای اکولوژیکی - صفحه:177-192

  tick  پایش بلندمدت غلظت آلاینده‌ کربن سیاه (Bc) در ایران با استفاده از داده‌های مدل مبنای Nasa/Merra-2 - صفحه:99-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved