>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1398 - دوره:17 - شماره:4


  tick  Evaluation Of Agrobiodiversity In Ilam Province (During 2004-2016) - صفحه:121-132

  tick  Investigating The Effects Of Red Mud And Ggbfs Industrial Waste On The Compressive Strength Of High-Strength Green Concrete - صفحه:151-162

  tick  آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان‌شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین - صفحه:133-150

  tick  اثرهای خزش شهری در تغییر کاربری زمین های روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران (مطالعه موردی محور تهران-دماوند) - صفحه:1-26

  tick  اثرهای چرای دام و جنگل‎کاری بر تنوع کارکرد (مطالعه موردی: منطقه چشمه دلاو، خراسان شمالی) - صفحه:61-74

  tick  ارزیابی آلودگی صوتی منطقه 16 تهران - صفحه:179-192

  tick  ارزیابی اثرهای محیط زیستی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی – بادی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - صفحه:193-212

  tick  بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره‌ای لندست Tm و Oli و سنجه Lst در شهر اصفهان - صفحه:163-178

  tick  بررسی همبستگی عامل های محیطی و جوامع پلانکتونی در تالاب فوق شور لیپار (شمال دریای عمان) - صفحه:107-120

  tick  بهینه‌سازی فرآیند حذف رنگزا از پساب‌ رنگی با استفاده از باکتری نمک‌دوست هالوموناس سویه D2 در کشت ایستا - صفحه:91-106

  tick  تبیین الگویی برای بررسی خودکفایی حوزه های غذایی (مطالعه موردی: استان تهران) - صفحه:27-42

  tick  تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم‌ها - صفحه:231-248

  tick  تحلیل روند سالانه پارامترهای اقلیمی دما و بارش در نواحی ده گانه زراعی- اکولوژیکی ایران - صفحه:75-90

  tick  شناسایی و اندازه گیری اثر جهش آب ناشی از بهبود فنّاوری آبیاری در کشاورزی ایران - صفحه:43-60

  tick  پیش بینی درازمدت تبخیر-تعرق مرجع ماهانه دوره‌ی 2018-2027، با استفاده از مدل های Sarima و شبکه عصبی Grnn (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رشت) - صفحه:213-230
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved