>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1398 - دوره:17 - شماره:1


  tick  آیا تاثیر کاهش فساد بر انتشار کربن در کشورهای مختلف متفاوت است؟ - صفحه:105-120

  tick  ارزیابی اثربخشی برنامه های کنترل آلودگی هوا در تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل روند کیفیت هوا - صفحه:239-252

  tick  ارزیابی کیفیت منبع های آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده از روش های Ewqi و Topsis - صفحه:41-56

  tick  ارزیابی مقایسه ای انتشارگازهای گلخانه ای از مزارع تحت سرپرستی مردان و زنان در شهر بابل استان مازندران ایران - صفحه:211-238

  tick  الگوهای انتشار، پهنه های تنوع و اولویت های حفاظتی جنس Onosma L. (Boraginaceae Juss.) در بخشی از واحد ژئومورفولوژیک شمال غرب ایران - صفحه:73-94

  tick  بررسی اثرهای محیط زیستی سازند گچساران در دشت میداوود، شرق خوزستان - صفحه:57-72

  tick  بررسی فرآیند انعقاد الکتریکی روی تصفیه فاضلاب واحد Api پالایشگاه نفت (مطالعه موردی: شازند اراک) - صفحه:141-154

  tick  بررسی کیفیت آب زیرزمینی منطقه 10 تهران و مقایسه با استانداردهای ایران (Inso) و Epa برای استفاده شرب - صفحه:253-268

  tick  تاثیر و شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گونه سنجد (Elaeagnus Angustifolia L.) - صفحه:175-194

  tick  تخمین پارامترهای هیدرودینامیک Lnapl در آبخوان گستره ی شهر صنعتی ری (جنوب تهران) - صفحه:95-104

  tick  رویکرد تطبیقی آلودگی فلزهای سنگین در آب و رسوب های رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه شاهرود) - صفحه:155-174

  tick  شناسایی و طبقه بندی پسماند مولکولارسیو و پسماند کاتالیست تولیدی در مجتمع های پتروشیمی و امکان سنجی قابلیت بازچرخش آن - صفحه:25-40

  tick  مدیریت پایدار منبع های آبی در رشت از طریق کاربست مفهوم طراحی شهری حساس در برابر آب - صفحه:1-24

  tick  مقایسه انرژی ورودی، خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی مزرعه‌های گندم و جو دیم، مطالعه موردی: شهرستان آق قلا (استان گلستان) - صفحه:121-140

  tick  نقش رسانه و مولفه های آموزش محیط زیست بر رفتار محیط زیستی اعضای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی استان تهران - صفحه:195-210
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved