>
Fa   |   Ar   |   En
   گلجام   
سال:1396 - دوره: - شماره:32


  tick  ارزشیابی ضرورت و اهداف دوره کارشناسی ارشد رشته فرش دست‌باف در آموزش عالی بر مبنای الگو ارزشیابی سیپ - صفحه:5-28

  tick  بررسی تطبیقی الگوی طراحی فرش های طرح باغی و باغ های ایرانی دوره صفویه و قاجاریه - صفحه:29-42

  tick  بررسی طرح جنگلی سروی در قالی راویز رفسنجان - صفحه:161-174

  tick  تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی (مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو) - صفحه:83-98

  tick  تحلیل علیّت و عاملیّت در دگرگونی های دو دهۀ اخیر قالی ایران (مناطق مورد مطالعه: خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی) - صفحه:121-134

  tick  رویکردهای ‌خاورشناسان در تاریخ‌نگاری فرش ایران از 1850 تا 1950 میلادی و آسیب‌شناسی آن‌ها - صفحه:43-66

  tick  طراحی ایده کمپین تبلیغاتی مناسب، برای معرفی فرش دستباف کاشان - صفحه:67-82

  tick  مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم - صفحه:145-160

  tick  مطالعۀ تطبیقی عناصر به کار رفته در شناسنامۀ فرش های موجود در موزه های داخل و خارج از کشور و ارائۀ الگویی مناسب برای سازماندهی فر شها در موزه ها - صفحه:99-120

  tick  مفرش بافی در ایل قشقایی (با تاکید بر ساختار بافت) - صفحه:135-144
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved