>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1393 - دوره:10 - شماره:2


  tick  Effect Of Pretreatment Osmotic-Ultrasonic On Quality Characteristics Of Dried Quince - صفحه:182-187

  tick  اثر بازدارندگی اسانس زیره سیاه بر رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در محیط های مدل شبیه سازی شده و گوشت ماهی سفید دریای خزر (Rutilus Frisii Kutum) - صفحه:122-128

  tick  بررسی اثر حلال و تکنیک استخراج بر ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته - صفحه:165-170

  tick  بررسی اثر عصاره گیاه اناریجه (Pimppinella Affinis Ledeb) در پایدار‌سازی روغن کانولا طی شرایط ذخیره‌سازی - صفحه:176-181

  tick  بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکایو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیره - صفحه:99-106

  tick  بررسی تاثیر پارامترهای آماده سازی دانه سویا بر میزان فسفاتید، پر اکسید و اسیدهای چرب آزاد روغن خام سویا در صنعت - صفحه:171-175

  tick  بررسی کارآمدی امواج مایکروویو در استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از جلبک قرمز Hypnea Hamulosa و بهینه سازی شرایط استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:148-155

  tick  بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخ - صفحه:107-121

  tick  تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا - صفحه:91-98

  tick  تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن دانه کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجد - صفحه:136-147

  tick  مطالعه اثرات غلظت های مختلف محلول ساکارز بر ویژگی های کمی وکیفی برش های خشک شده گلابی با محلول های باز تغلیظ شده اسمزی - صفحه:129-135

  tick  پیش بینی تاثیر اجزا موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(Anfis) - صفحه:164-156
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved