>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1394 - دوره:12 - شماره:4


  tick  اثر تیمارهای حرارتی بر ویژگی‌های ریولوژیکی و بافتی صمغ دانه ریحان - صفحه:5-16

  tick  ارزیابی اثر کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن بر خواص فیزیکوشیمیایی گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“ - صفحه:85-100

  tick  ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اکسایشی روغن های زیتون فرابکر وارداتی - صفحه:27-34

  tick  ارزیابی و مقایسه برخی از خواص شیمیایی دانه کنجد و بذرک - صفحه:77-84

  tick  بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با ژلاتین بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس - صفحه:17-26

  tick  بررسی مقادیر 5- هیدروکسی متیل فورفورال در خشکبارهای پرمصرف ایران - صفحه:69-76

  tick  بهینه سازی فرایند برشته کردن دانه کنجد جهت تولید روغن با کیفیت بهتر - صفحه:101-111

  tick  تاثیر دو روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان بر شرایط میکروبی دو رقم زردآلو (58- شاهرود و چین کلاغی) - صفحه:47-54

  tick  تولید امولسیون‌های لیکوپن با استفاده از ژلاتین و مالتودکسترین و بهینه سازی فرآیند با به‌کارگیری روش سطح پاسخ - صفحه:55-68

  tick  مقایسه میزان اسید فولیک تولید شده در ماست پروبیوتیک و ماست معمولی حاصل از شیر گاو، شیر گوسفند و شیر بز - صفحه:35-46
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved