>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان دختران دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر تهران - صفحه:187-206

  tick  تحلیل تطبیقی رویکردهای آموزش‌وپرورش در عصر جهانی شدن : انگاره‌های تربیتی و الگوهای پیش ‌رو - صفحه:53-90

  tick  تطابق فناوری‌های وب 2 با طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5e در آموزش - صفحه:237-259

  tick  رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی - صفحه:207-236

  tick  طراحی الگوی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی در نظام آموزش عالی کشور - صفحه:27-52

  tick  طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس - صفحه:111-134

  tick  کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی - صفحه:91-110

  tick  مطالعه تحلیلی توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی: مروری بر تحقیقات انجام شده در طی 36 سال گذشته - صفحه:7-26

  tick  معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی - صفحه:135-160

  tick  واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم - صفحه:161-186
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved