>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون دریایی   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:3


  tick  تاثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus Mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن - صفحه:42-51

  tick  اثر فلاوونویید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی - صفحه:4-15

  tick  اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza Klunzingeri - صفحه:52-62

  tick  ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولیCultriventris Caspia (Svetovidov, 1941) Clupeonella در حوضه جنوبی دریای خزر - صفحه:16-24

  tick  بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (Epa و Dha) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:22-30

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus Waltoni) با استفاده از نشانگر های Rapd در خلیج فارس - صفحه:62-70

  tick  بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten Hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema Setosum) در سواحل خلیج چابهار - صفحه:81-90

  tick  بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو - صفحه:70-80

  tick  تلفیق اطلاعات ارتفاع سنجی ماهواره های T/P وJason-1 برای تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:31-41

  tick  پاسخ اپتوموتوری در ماهی گورخری(Danio Rerio) به محرک سیاه –سفید، سبز-خاکستری و قرمز- خاکستری - صفحه:91-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved