>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1380 - دوره: - شماره:168


  tick  آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) - صفحه:66-69

  tick  آشنایی با مقررات مربوط به شرکتهای تجاری - صفحه:72-73

  tick  افزایش نرخ ارزهای معتبر در مردادماه 1380 - صفحه:78-79

  tick  بازاریابی صادراتی - صفحه:70-71

  tick  تجارت آزاد در آسیا بار دیگر وخیم می شود - صفحه:10-11

  tick  توزیع عادلانه تر درآمدها، آموزش و فرهنگ سازی و سیاستهای حمایتی در ایجاد امنیت غذایی موثر است - صفحه:48-52

  tick  حجم مبادلات تجاری ایران و سوئد بیش از دو برابر شد - صفحه:74-75

  tick  حمایت از تولید داخلی در کنار واردات امنیت غذایی جامعه را تامین کرده است - صفحه:39-47

  tick  در کنفرانس سالانه تحقیقات وام دهی، فقر و رژیم های نرخ ارز بررسی شد - صفحه:12-16

  tick  دورنمای فعالیت وزارت بازرگانی در چهار سال آینده شفاف شد - صفحه:5-9

  tick  شرکتهای سرمایه گذاری در بازار بورس چگونه فعال تر می شوند؟ - صفحه:20-24

  tick  کاهش بهای انواع فلزات در بازار لندن - صفحه:76-77

  tick  مبارزه با ریشه های اصلی سوءتغذیه ضرورتی غیر قابل انکار است - صفحه:35-38

  tick  محدودیت های تجاری و بلایای طبیعی امنیت غذایی مردم جهان را خطر انداخته اند - صفحه:29-34

  tick  نقش حمل و نقل در افزایش کارایی تجاری - صفحه:25-28

  tick  پرتوی از امید: موفقیت مجتمع های جدید خرده فروشی - صفحه:17-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved