>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای حقوقی   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:31


  tick  اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی - صفحه:123-143

  tick  تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایه ‌گذاری صنعت نفت - صفحه:107-121

  tick  تعلیق اجرای قواعد بین ‌المللی حقوق بشر در وضعیت ‌های عمومی فوق ‌العاده - صفحه:7-46

  tick  حفاظت از تالاب ‌ها در حقوق بین‌الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر - صفحه:231-250

  tick  حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر - صفحه:79-105

  tick  حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی‌ های زیست‌ محیطی - صفحه:203-229

  tick  دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1394-1388) - صفحه:251-286

  tick  ضوابط حاکم بر ارجاع پرونده‌ های قضایی از منظر استقلال قضایی: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی - صفحه:145-168

  tick  قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل‌لا - صفحه:287-309

  tick  کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعه اجتماعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر - صفحه:47-77

  tick  نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی - صفحه:169-201
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved