>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:1


  tick  بررسی ابعاد زیربنایی رهبری توزیع‌شده: مطالعه‌ی موردی مدارس متوسطه‌ی شهر سنندج - صفحه:99-116

  tick  بررسی رابطه عوامل درونی (توجه، معناداری مطالب درسی و خودکارآمدی تحصیلی) با انگیزه تحصیلی دانشجویان به منظور ارائه یک مدل پیش بین - صفحه:117-140

  tick  بررسی رابطه‌ی بین اندازه‌ی مدرسه، فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه‌ی دولتی شهر اهواز - صفحه:67-98

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر هوش جنبشی- حرکتی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان پسر پایه اول ابتدایی - صفحه:193-214

  tick  تاثیر محیط های چندگانه بازی بر پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی - صفحه:165-192

  tick  خوش‌بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس متوسطه شهری - صفحه:141-164

  tick  درس پژوهی، رویکردی نوین در توسعه حرفه‏ای معلمان - صفحه:39-66

  tick  رابطه باورهای معرفت شناختی، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی - صفحه:23-38

  tick  طراحی الگوی مفهومی تجاری سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور؛ مورد مطالعه دانشگاه پیام نور - صفحه:215-240

  tick  هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت - صفحه:5-22

  tick  یادداشت سردبیر - صفحه:1-4
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved