>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی گیاهی ایران   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر پرتوهای Uv-B و Uv-C بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیداتیو در گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) و تاثیر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش ناشی از پرتوهای فرابنفش - صفحه:23-34

  tick  بررسی اثر آلودگی نفتی و باکتری‌های تجزیه‌کننده نفت‌خام بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی و رشد گیاه ذرت - صفحه:71-84

  tick  بررسی کینتیک و ایزوترم حذف یون نیکل از محلول آبی توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica (Thivy & Doshi) استخراج شده از دریای عمان - صفحه:1-8

  tick  بررسی محتوای ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاه Isatis Cappadocica در سطوح مختلف آرسنیک و فسفر - صفحه:127-142

  tick  بررسی مقایسه‌ای ساختار تشریحی ساقه و نمو تخمک در چهار رقم سویا (Glycine Max L. Merr) در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:35-52

  tick  بررسی گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفت‌‌خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus Roseus) - صفحه:111-126

  tick  تاثیر قارچ‌های Glomus Mosseae، G. Intraradices و Gigaspora Gigantea بر رشد و جذب عناصر غذایی در نهال‌های ارغوان - صفحه:143-155

  tick  تاثیر متیل ژاسمونات بر میزان استویوزید و ربادیوزید A و بیان ژن کائورنوئیک اسید 13-هیدروکسیلاز در گیاه استویا در شیشه - صفحه:99-110

  tick  تفاوت در جذب و بهره‌وری فسفر در دو رقم گیاه گوجه‌فرنگی (Solanum Lycopersicum Mill.) - صفحه:53-70

  tick  مطالعه جامعه‌های گیاهی شوره‌زارهای پناهگاه حیات وحش موته، دلیجان - صفحه:85-98

  tick  معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی بانک بذر خاک ذخیره‌گاه شمشاد (Buxus Hyrcana Pojark)، پارک جنگلی سی‌سنگان - صفحه:9-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved