>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی کاربردی   
سال:1400 - دوره:15 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش استواری روانی بر تحمل پریشانی و سرزندگی ذهنی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون - صفحه:403-422

  tick  اثربخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان قربانیِ قلدری - صفحه:565-591

  tick  تاثیر موسیقی درمانی بر عزت نفس ومعنای زندگی درسالمندان - صفحه:497-510

  tick  تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان درباره خشونت خانگی در دوران قرنطینه کوید 19 - صفحه:381-402

  tick  توانمندی های منشی نوجوانان ایرانی - صفحه:355-380

  tick  رابطه توانمندی‌های منش، تناسب شغلی و مشغولیت شغلی با بهزیستی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی - صفحه:449-476

  tick  مقایسه اثربخشی برنامه غنی‌سازی رابطه، مداخله Crew و روش ترکیبی بر انرژی رابطه‌ای کارکنان - صفحه:447-423

  tick  مقایسه اثربخشی طرح‌واره‌درمانی و واقعیت‌درمانی بر سرمایه روان‌شناختی مربیان پیش‌دبستانی - صفحه:511-536

  tick  نقش واسطه‌ای نیازهای بین‌فردی، تعارض‌ والد – نوجوان در رابطه بین سبک‌های والدگری، نیازهای‌ ‌بنیادین با جرح‌ خویشتن ‌غیرخودکشی‌گرا، ایده‌پردازی‌ خودکشی - صفحه:537-564

  tick  هنجاریابی شاخص رضایت از زندگی سالمندان (Alsi) - صفحه:477-495
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved