>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:3


  tick  اثر دور آبیاری بر برخی از خصوصیات رشدی پرتقال تامسون ناول پیوند شده بر روی سه پایه مرکبات - صفحه:416-426

  tick  اثر مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus Sativus L.) - صفحه:427-434

  tick  اثر پوترسین بر کیفیت پس از برداشت، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گلچه‌های کلم بروکلی (Brassica Oleracea L. Cv Italica) - صفحه:303-311

  tick  اثرمحلول‌پاشی مونو و دی‌ پتاسیم فسفات بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم ’ملس ساوه‘ - صفحه:379-387

  tick  بررسی اثر حلقه‏برداری، تنک میوه و کاربرد اوره، سولفات روی و ساکاروز بر باردهی، مقدار کلروفیل و فتوسنتز برگ، و ویژگی های کمی میوه پسته رقم ’اوحدی‘ - صفحه:277-287

  tick  بررسی تاثیر روش های مختلف خشک‌کردن بر زمان خشک‌شدن و برخی خواص بیوشیمیایی نعنا فلفلی (.Mentha Piperita L) - صفحه:407-415

  tick  بررسی تاثیر کم‌آبیاری بر تغییرات یونی، محتوای نسبی آب برگ، میزان پرولین و برخی ویژگی‌های ظاهری گیاه اطلسی - صفحه:347-359

  tick  بررسی تحمل به یخ‌زدگی گیاه همیشه‌ بهار (Calendula Officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی - صفحه:369-378

  tick  بررسی عوامل موثر بر ماندگاری پس از برداشت گل شاخه‌ بریده مریم رقم مروارید پس از برداشت (Polianthes Tuberosecv. Pearl) - صفحه:288-294

  tick  بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر Aflp - صفحه:327-337

  tick  بهینه‌سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک(Salvia Leriifolia Benth.) - صفحه:319-326

  tick  تاثیر اسید‌‌ سالیسیلیک و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و آنتی‌اکسیدان‌های فراسودمند در جوانه‌های کلم براکلی - صفحه:388-398

  tick  تاثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca Sativa L. Cv. Capitata And Sativa - صفحه:295-302

  tick  تاثیر ژل آلوئه‌ورا بر فعالیت آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز، خواص کیفی و ماندگاری میوه گیلاس‌رقم‌’سیاه مشهد‘ - صفحه:399-406

  tick  تاثیرتنش خشکی و کودهای آلی بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، رنگدانه‌های فتوسنتزی، پرولین و عملکرد گاوزبان (Borago Officinalis) - صفحه:338-346

  tick  کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد - صفحه:360-368

  tick  مطالعه خصوصیات فیزیکی، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست میوه 30 رقم مختلف انار ایران - صفحه:312-318
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved