>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:4


  tick  بررسی خشم و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری - صفحه:345-354

  tick  بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی بامدادگرایی و کیفیت خواب با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:375-383

  tick  بررسی شیوع ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی در دو منطقه با تفاوت های نژادی، اقلیمی و فرهنگی - صفحه:363-373

  tick  بررسی غلظت فلزات سرب، نیکل و کادمیوم در ماهیان مصرفی شهرستان خرمشهر - صفحه:409-418

  tick  بررسی نقش آلبومین تزریقی در کاهش حجم هماتوم ناشی از سکته ی مغزی خونریزی دهنده - صفحه:429-437

  tick  بررسی نقش تزریق آلبومین بر عملکرد بالینی و عوارض ناشی از سکته ی مغزی خونریزی دهنده در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز - صفحه:401-408

  tick  توانایی تشخیصیCone-Beam Computed Tomography در ارزیابی تحلیل خارجی ریشه - صفحه:419-428

  tick  شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان دبستانی شهر اهواز در سال 1389 - صفحه:355-361

  tick  مقایسه اکوستیکی واکه های افراشته و افتاده با وضوح ادراکی گفتار در مردان مبتلا به پارکینسون و عادی - صفحه:385-392

  tick  مقایسه ی طول کانال اندازه گیری شده توسط اپکس یاب الکترونیکی Nsk و رادیوگرافی در دندان های شیری نکروز در شرایط In Vivo - صفحه:393-400

  tick  گزارش دو مورد شکم حاد در Situs Inversus - صفحه:447-451

  tick  گزارش مواردی از بستن مجرای شریانی باز با روش غیر جراحی نزد کودکان کمتر از 15 سال در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز - صفحه:439-446
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved