>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:4


  tick  بررسی آثار میدان های مغناطیسی بر توزیع دوز و برد پرتوهای فوتونی و ذرات باردار در پرتودرمانی - صفحه:467-481

  tick  بررسی فراوانی اختلال رشد در کودکان 6تا60 ماهه مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در اهواز از سال 1390تا1392 - صفحه:401-409

  tick  بررسی فراوانی نسبی موارد Hbsag مثبت در میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز بین سالهای 1391 تا 1393 - صفحه:425-431

  tick  بررسی مقایسه ای دو طرح تراش شولدرو چمفربر استحکام شکست کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با Cad-Cam - صفحه:483-491

  tick  بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های Rs731236 و Rs7975232 ژن Vdr با Ms در جمعیت استان خوزستان - صفحه:455-465

  tick  تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) بر سطوح آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق غیرفعال - صفحه:443-453

  tick  روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز - صفحه:379-391

  tick  شناسایی ژنهای Pap، Fim، Sfa وAfa در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در کرمان به روش Pcrچند گانه - صفحه:393-400

  tick  شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کوهدشت - صفحه:433-442

  tick  پیش‌بینی کیفیت زندگی و میزان فعالیت روزمره بیماران پیوند کلیه شهر اهواز براساس هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه‏های مقابله با استرس - صفحه:411-424
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved