>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:70


  tick  اثر دریافت پیاز قرمز بر سطح اسیداوریک، پروفایل لیپیدی و فعالیت آنزیم پاراکسوناز سرمی در موش های صحرایی هیپراوریسمیک - صفحه:89-96

  tick  اثرات مصرف کافئین طی دوره بارداری بر تکامل پس از تولد بیضه نوزادان موش های صحرایی نژاد ویستار - صفحه:69-79

  tick  برآورد ظرفیت هوازی (Vo2-Max) و مطالعه اثر عوامل موثر بر آن در کارگران مرد کارخانه های صنعتی شهرستان سپیدان/ استان فارس در سال 1388 - صفحه:1-12

  tick  بررسی اثر درمان ترکیبی متیل فنیدیت و پروپرانولول در مقایسه با متیل فنیدیت و دارونما در درمان کودکان با اختلال بیش فعالی-کم توجهی - صفحه:45-57

  tick  بررسی تومورهای بدخیم گوش خارجی ومیانی و درمان آن ها در بیمارستان قائم (عج) مشهد - صفحه:37-43

  tick  بررسی مشکلات همراه در کودکان مبتلا به فلج مغزی و ارتباط آنها با نوع و سطح عملکرد حرکتی - صفحه:59-67

  tick  تأثیر روش های مختلف پخت بر میزان ویتامین C در برخی سبزی ها - صفحه:97-106

  tick  تاثیر عصاره گیاه رازیانه بر دیسمنوره اولیه دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - صفحه:81-88

  tick  شیوع ناهنجاری های مادرزادی اندام فوقانی و تحتانی نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان امام خمینی و بیمارستان رازی اهواز - صفحه:13-19

  tick  شیوع چاقی و رابطه آن با شاخص های دموگرافیک در افراد بیشتر از 18 سال مراجعه کننده به کلینیک جهاد دانشگاهی خوزستان - صفحه:21-35

  tick  کیست درموئید بینی، مرور مقالات و گزارش مورد - صفحه:115-119

  tick  مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت در اینله ها و ترمیم های مستقیم کامپازیت خلفی - صفحه:107-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved