>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:3


  tick  اثر تمرین هوازی و مصرف امگا - 3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم - صفحه:267-277

  tick  اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری - صفحه:369-377

  tick  ارزیابی ارتباط بین سطح فاکتور Viii پلاسما با علائم خونریزی دهنده در ناقلین هموفیلی A مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز، ایران - صفحه:327-332

  tick  ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella Pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن - صفحه:345-354

  tick  تاثیر بازتوانی های بدنی، شناختی و ترکیبی بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به Ptsd - صفحه:293-306

  tick  تاثیرهشت هفته تمرین هوازی روی برخی شاخص های قلبی تنفسی و تحمل فعالیت زنان مبتلا به آسم مزمن دارای اضافه وزن - صفحه:279-293

  tick  تعیین اثر تغییر فاصله چشمه تا پوست بر درصد دوز عمقی در درمان آیزوسنتریک در پرتودرمانی با فوتون 6mv - صفحه:317-326

  tick  روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی - صفحه:333-344

  tick  قابلیت اطمینان پارامترهای سیگنال الکترومایوگرافی در حرکت روی پله و سطح شیبدار - صفحه:307-316

  tick  مروری بر بوی بد دهان (هالیتوزیس) - صفحه:355-368
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved