>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حسابداری و حسابرسی   
سال:1400 - دوره: - شماره:52


  tick  اثر احساس سرمایه‌گذار و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل 8 عاملی - صفحه:5-26

  tick  اثر نقدشوندگی و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:63-78

  tick  ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری(Sem) - صفحه:167-184

  tick  ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی - صفحه:185-206

  tick  بررسی اثر تورم بر مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:27-46

  tick  بررسی قابلیت فهم استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از روش کلوز؛ مقایسه بین گروه های مختلف استفاده‌کنندگان - صفحه:109-130

  tick  تاثیر ذهن آگاهی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی - صفحه:97-108

  tick  تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه‌ای حسابرس بر مبنای مدل بوهاویا، گاگاس و زاکی بر کیفیت حسابرسی - صفحه:131-146

  tick  رابطه ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی - صفحه:47-62

  tick  رویکرد تحول گرایانه صاحبکار و بی طرفی حسابرس باتاکید بر هویت حرفه‌ای حسابرس - صفحه:147-166

  tick  نسبت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام - صفحه:79-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved