>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1391 - دوره: - شماره:6


  tick  بررسی علل افزایش سطح ایستایی در منطقه بهبهان(مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان -بهبهان) - صفحه:74-79

  tick  تخمین خورند سیمان پرده آب بند با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی - صفحه:32-43

  tick  زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات سیالات درگیر کانسار سرب- روی- مس حوض رئیس، شرق ایران - صفحه:63-73

  tick  غلظت فلزات سنگین در خاک های آلوده شده در اثر فعالیت کارخانه ذوب روی در جزیره قشم - صفحه:1-10

  tick  کاربرد مدل استنتاج فازی در ارزیابی کیفیت آب قنات‌ جهت مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: استان تهران) - صفحه:44-52

  tick  مطالعه سنگ شناسی و مدل ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از روش های زمین آماری - صفحه:21-31

  tick  پتانسیل یابی منابع آب زیر زمینی با تلفیق سنجش از دور و Gis به روش تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) در تاقدیس کمستان استان خوزستان - صفحه:11-20

  tick  پهنه بندی خطر وقوع فروچاله با استفاده از رگرسیون چند متغیره، مطالعه موردی: فروچاله های ریزشی دشت جابر، استان ایلام - صفحه:53-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved