>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1391 - دوره:1 - شماره:3


  tick  آلودگی مرتبط باشورابه های نفتی وحذف بیولوژیکی آرسنیک در چشمه‌های گرو (منطقه مسجدسلیمان،استان خوزستان) - صفحه:83-93

  tick  تحلیل سیستم های کارست سازندهای آسماری و ایلام سروک در جنوب غرب ایذه - صفحه:94-104

  tick  زمین شیمی زیست محیطی آب، خاک و رسوبات کانسار مس دره زار(کرمان) - صفحه:29-37

  tick  زمین شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگ های سازند لالون (کامبرین زیرین) در جنوب باختر مشهد، ایران - صفحه:55-68

  tick  کاربرد داده های هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری، میدان نفتی کرنج - صفحه:1-13

  tick  کانی سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس سنجی زمینی در محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف - صفحه:38-54

  tick  مدل سازی انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله‌های شهر رشت - صفحه:69-82

  tick  مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک های سازنده قم (مطالعه موردی , شرق و شمال شرق همدان) - صفحه:117-128

  tick  مطالعه شیمی کانی ها و دما فشارسنجی گرانیتوئید بی بی مریم (شمال شرق نهبندان، شرق ایران) - صفحه:14-28

  tick  پتانسیل یابی منابع زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی در مقیاس 1:250000 با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در محیط Gis - صفحه:105-116
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved