>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد داده های هیدروشیمیایی در مطالعه هیدرودینامیک مخزن آسماری، میدان نفتی کرنج  
   
نویسنده سلیمانی بهمن ,ابراهیمی احسان ,ظهراب زاده موسی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:1 -13
  
کلیدواژه هیدرودینامیک ,مخزن آسماری ,هیدروشیمی ,دیاگرام پایپر
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, مناطق نفت خیز جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved