>
Fa   |   Ar   |   En
   کسب و کارهای نوین در حوزه انرژی خورشیدی   
سال:1399 - دوره:1 - کسب و کارهای نوین در حوزه انرژی خورشیدی - کد همایش: 98191-45203


  tick  ارائه یک مبدل Dc-Dc دوطرفه جدید با کاربرد در سیستم های خورشیدی برای ذخیره انرژی

  tick  استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان های با انرژی صفر

  tick  استفاده از سلول های فتوولتائیک در طراحی و دوخت لباس های هوشمند

  tick  انرژی خورشیدی و کاربرد آن در استخرهای خورشیدی

  tick  بررسی تاثیرمیزان رشد اقتصادی در استفاده ازمنبع انرژی خورشیدی بر توسعه پایدار

  tick  بررسی ردیابی نقطه ماکزیمم توان در سلول‌های فتوولتائیک با روش کنترلی تک سیکلی

  tick  بررسی چالش های استفاده از نیروگاه های خورشیدی (فتوولتائیک) در ایران

  tick  بهره گیری از انرژی خورشیدی ضامن توسعه شهری پایدار

  tick  توسعه نیروگاه‌های فتوولتائیک در کشور (الزامات و چالش‌ها)

  tick  جایابی و تعیین ظرفیت هیبرید منابع تولید پراکنده بر مبنای اطلاعات سالیانه هواشناسی و مصرف مشترکین

  tick  روش ترکیبی جهت ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم‌های خورشیدی

  tick  کاربرد نانوفناوری در سلول­های فوتوولتاییک

  tick  مروری بر کاربردهای نانومواد در توسعه و عملکرد سلول های خورشیدی آلی

  tick  مقایسه عملکرد سیستمهای ذخیره ساز انرژی ترکیبی باتری-ابرخازن در یک ریزشبکه مبتنی بر فتوولتائیک در مناطق دور از شبکه

  tick  مقایسه تحلیلی انواع ساختارهای فیزیکی سلول خورشیدی

  tick  نقش روشنایی و کیفیت نورروزدر مدارس
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved