>
Fa   |   Ar   |   En
   حرکت   
سال:1382 - دوره: - شماره:18


  tick  اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان واکنش تکلیف تولید نیرو - صفحه:25-39

  tick  بررسی اهمیت استقامت عضلانی و ویژگی های آنتروپومتریکی به عنوان عوامل هشداردهنده در بیماری... - صفحه:5-23

  tick  تاثیر اسیدهای آمینه شاخه دار، گلوکز، کولین و محرک کولینرژیک بر خستگی و عملکرد ... - صفحه:41-64

  tick  تاثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر حذف Mtdna عضله... - صفحه:97-115

  tick  تاثیر و ارتباط تمرینات اینتروال بر تعداد ضربان قلب زمان فعالیت و استراحت پسران دانشجو - صفحه:153-162

  tick  تعیین مولفه های افسردگی بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار (پسر و دختر)... - صفحه:81-96

  tick  سنجش اعتبار آزمون بی هوازی Rast در برآورد توان گلیکولتیک مردان جوان ... - صفحه:141-151

  tick  طراحی یک دستگاه تله متری الکترونیکی با استفاده از لب - تاپ و دوربین فیلم برداری... - صفحه:65-80

  tick  عملکرد عضلات موثر در سه آزمون کشش بارفیکس، شنای سوئدی و بارفیکس اصلاح شده به روش... - صفحه:117-129

  tick  مقایسه میزان شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاههای تهران و... - صفحه:131-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved